Morid gelooft niet in God

Als hij in Afghanistan was gebleven, zou hij de doodstraf krijgen. Net als in 12 andere landen. Dat moet stoppen.

Steun Vrijdenkers in Gevaar

Ali, Morid en Saikat moesten vrezen voor hun leven in Syrië, Afghanistan en Bangladesh. Omdat ze kritische blogs schreven over religie of gewoon niet geloven in een God. Help humanisten, atheïsten en agnosten geloof te houden in hun vrijheid. Steun het fonds Vrijdenkers in Gevaar.

Strafbaar in de helft van de wereld

In 85 van de 196 landen worden niet-gelovigen gediscrimineerd of onderdrukt. In 59 landen is religiekritiek strafbaar. In 22 landen is het een misdaad als je van je geloof valt. En in 13 landen staat daar de doodstraf op. Dat blijkt uit het Freedom of Thought Report 2017 van de internationaal humanistenkoepel IHEU. Bekijk hier alle actuele feiten over de positie van humanisten, atheïsten en agnosten wereldwijd.

Humanisten, atheïsten en agnosten worden volgens het rapport Freedom of Thought 2017 steeds feller gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In sommige, veelal islamitische, landen komen ze zelfs in de gevangenis, worden ze gestenigd of krijgen ze stokslagen.

In 13 landen staat de doodstraf op afvalligheid. Een klein vergrijp krijgt soms verregaande gevolgen. Zo werd een Pakistaanse jongen in 2017 ter dood veroordeeld vanwege ‘godslastering’ in zijn Facebook-bericht. In Maleisië riep een minister op tot een heksenjacht op afvalligen.
Ruim een miljard mensen in de wereld zijn niet aangesloten bij een religie, waaronder humanisten, atheïsten en agnosten. Voor hen is echter weinig georganiseerde steun. Het Humanistisch Verbond, De Mens.nu en een internationale netwerk van humanistische partners zijn de enige organisaties die hun recht om niet te geloven verdedigen.

Deze rechten staan onder druk: in 85 van de 196 erkende onafhankelijke staten worden mensen vervolgd omdat ze niet zijn aangesloten bij een religie. Humanisten zetten zich in voor deze vrijdenkers omdat ze het cruciaal vinden dat een mens zelf mag denken, zijn levensvisie mag ontwikkelen en zijn mening mag uiten.
Je donatie gaat naar het fonds Vrijdenkers in Gevaar. Daarmee komen we op voor de rechten van niet-gelovigen wereldwijd.

  • We gebruiken het fonds voor individuele steun aan mensen die in gevaar komen doordat ze niet bij een religie zijn aangesloten. Veelal zijn dit humanisten, atheïsten en agnosten. We helpen ze met hun veiligheid en hun verdediging. Zo hebben we mensen in nood uit onder andere Bangladesh (financieel) geholpen om hun situatie te ontvluchten, in samenwerking met onze internationale humanistische partners.
  • We lobbyen bij de Nederlandse overheid, de Europese Unie en de Verenigde Naties om zich feller uit te spreken voor het recht om niet te geloven: artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We kaarten elke schending van dat recht aan.
  • We proberen het taboe op afvalligheid bij Nederlandse moslims te doorbreken met boeken, documentaires en bewustzijnscampagnes. Ook bevorderen we de emancipatie van afvallige moslims met ontmoetingsgroepen voor vluchtelingen en voor (Nederlandse) ex-moslims.
  • Met een bijdrage aan het Humanists at Risk Fund van de internationale humanistenkoepel IHEU, maken we wereldwijd onderzoek naar de positie van vrijdenkers mogelijk.
  • Alle donaties zijn ‘geoormerkt’: ze gaan rechtstreeks naar het fonds Vrijdenkers in Gevaar en worden alleen ingezet voor de hierboven beschreven acties.
Nee, we komen op voor het recht te geloven wat je wilt. Ook mensen die een religie aanhangen, zoals de islam of het christendom, kunnen onderdrukt worden. Zo spraken we ons al eerder uit tegen het geweld tegen het islamitische Rohingya-volk in Myanmar, en zijn we in gesprek met de christelijke organisatie Open Doors. Voor de meeste religieuze mensen is echter vaak al goed georganiseerde steun. Dat geldt niet voor mensen die niet zijn aangesloten bij een religie, zoals humanisten, atheïsten en agnosten.
Ja, vergroot de impact van de actie door deze pagina te delen op je Facebook of Twitter. Gebruik de deelknoppen bovenaan de pagina.

Wil je structureel steunen? Word dan lid van het Humanistisch Verbond voor maar 6 euro per maand. We komen op voor zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat en voor een humane samenleving. Ga naar www.humanisme.nu
Deze site is een actie van het Vlaamse 'De Mens nu' en het Nederlandse Humanistisch Verbond. Beide organisaties verenigen vrijzinnigen, atheïsten, agnosten, seculieren en humanisten. Het is onze missie om op te komen voor vrije meningsuiting, gelijke behandeling en voor het recht op zelfbeschikking. Ben jij ook humanist? Gebruik de checklist van het Humanistisch Verbond of kijk bij www.demens.nu.
Ja, dat kan. Doe dat door een donatie te doen op IBAN: NL 77 INGB 0000 304960 o.v.v. ‘Vrijdenkers in Gevaar Fonds, dec. 2017’.

Saikat (27), Bangladesh

“Omdat ik blogs schreef met religiekritiek, kwam ik op een dodenlijst. Ik heb vier keer moeten vluchten en heb mijn familie al twee jaar niet meer gezien. Vier jaar van mijn leven zijn verloren gegaan.”

Keyvan (32), Iran

Mijn vrouw en ik besloten om niet voor kinderen te kiezen in Iran. Omdat ze altijd gevaar zouden lopen als we ze zouden opvoeden zonder geloof.”

Ali (32), Syrië

“Als je afvallig bent kun je je baan verliezen, mag je niet trouwen, kun je in de gevangenis komen of erger. Je hebt eigenlijk"

Morid (23), Afghanistan

“In Afghanistan voelde het soms alsof er twee atheïsten op de wereld waren, Richard Dawkins en Morid. Ik voelde me ontzettend alléén en kon niemand vertrouwen.”

Contact
Bezoekadres

Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam

Postadres

Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Telefoon: 020 5219000
Email: Info@humanistischverbond.nl

Geef bloggers een kans